Koncepce systému managementu hospodaření s energií energetická náročnost na nákladově optimální úrovni domecek

Fotovoltaika 1Elektřina vyrobená ze Slunce je již nyní v některých částech světa levnější než elektřina vyrobená spalováním uhlí. V dohledné době se pravděpodobně stane nejlevnější možností výroby elektřiny. Od roku 2009 ceny solární elektřiny klesly o více než 60 procent a výrobní náklady se snížily v každé části dodavatelského řetězce. Rostoucí množství elektřiny vyrobené ze slunce tak nadále snižuje i její cenu. Neustále se zlepšující technologie výroby a výrobní zkušenosti ve svém důsledku znamenají také zvýšení účinnosti výroby elektřiny. Tento článek je pohledem na konkrétní možnosti realizace projektů s využitím fotovoltaiky. 

(zveřejněno: 11-02-2017; aktualizováno: 25-03-2017)

Senat

Ani rok 2017 není výjimkou a v energetice probíhá řada legislativních změn. Navazují plynule na závěry legislativního procesu z let 2015 a 2016, kdy vyšly novely dvou základních norem, které od počátku 21.století s řadou legislativních změn definují pravidla pro oblast energetického hospodaření. Novela zákona č.406/2000 Sb. „O hospodaření energií" a novela zákona č.458/2000 Sb., který je znám jako „Energetický zákon". Obě novely významným způsobem ovlivnily oblast energetiky od 2.pololetí 2015, respektive od počátku roku 2016 (v případě Energetického zákona). V průběhu roku 2016 jsou doplněny některé vyhlášky, které z těchto novel vycházejí, v článku je nastíněn jejich přehled.

(zveřejněno: 21-05-2015; aktualizováno: 09-01-2018)

10892146
 

V současné době stojí řada firem před úkolem zajištění energetického auditu dle zákona 406/2000 Sb. Tento energetický audit je v podstatě zmapováním energetických zdrojů a spotřebičů, ve výsledku se stanoví možnosti úsporných opatření – ať již na straně výroby energie (změna surovinové základny), tak na straně spotřeby. Výsledky jsou nezávazné, de facto ke kontrole dojde opakovaným auditem po čtyřech letech. Více naleznete na našich stránkách popisujících energetický audit.
Zjednodušeně, ale podobným způsobem, lze v základu chápat i ČSN ISO EN 50001. Hlavní rozdíl je v tom, že norma stanoví přesná pravidla a snaží se o kontinuální kontrolu energetických zdrojů, toků a spotřebičů na základě předem stanovených plánů s cíli (s krokem 1 rok a nižším). Norma tak zavádí do praxe pravidla pro energetický management. Je založena na přístupu k neustálému zlepšování Plánuj – Dělej – Kontroluj – Jednej (PDCA z anglických názvů Plan – Do – Check – Act), provádění nápravných opatření.

(zveřejněno: 19-11-2015; aktualizováno: 03-12-2015)

GrexPartneři

aea es 2018Asociace energetických specialistůENIQARONenectivaEFA Social media handles Twitter header image 1500e500
logo

Copyright © 2019 GrexEnergia s.r.o. Lidická 700/19
602 00 Brno – Veveří, IČ 03702464