Koncepce systému managementu hospodaření s energií energetická náročnost na nákladově optimální úrovni domecek
Senat

Ani rok 2017 není výjimkou a v energetice probíhá řada legislativních změn. Navazují plynule na závěry legislativního procesu z let 2015 a 2016, kdy vyšly novely dvou základních norem, které od počátku 21.století s řadou legislativních změn definují pravidla pro oblast energetického hospodaření. Novela zákona č.406/2000 Sb. „O hospodaření energií" a novela zákona č.458/2000 Sb., který je znám jako „Energetický zákon". Obě novely významným způsobem ovlivnily oblast energetiky od 2.pololetí 2015, respektive od počátku roku 2016 (v případě Energetického zákona). V průběhu roku 2016 jsou doplněny některé vyhlášky, které z těchto novel vycházejí, v článku je nastíněn jejich přehled.

(zveřejněno: 21-05-2015; aktualizováno: 09-01-2018)

10892146
 

V současné době stojí řada firem před úkolem zajištění energetického auditu dle zákona 406/2000 Sb. Tento energetický audit je v podstatě zmapováním energetických zdrojů a spotřebičů, ve výsledku se stanoví možnosti úsporných opatření – ať již na straně výroby energie (změna surovinové základny), tak na straně spotřeby. Výsledky jsou nezávazné, de facto ke kontrole dojde opakovaným auditem po čtyřech letech. Více naleznete na našich stránkách popisujících energetický audit.
Zjednodušeně, ale podobným způsobem, lze v základu chápat i ČSN ISO EN 50001. Hlavní rozdíl je v tom, že norma stanoví přesná pravidla a snaží se o kontinuální kontrolu energetických zdrojů, toků a spotřebičů na základě předem stanovených plánů s cíli (s krokem 1 rok a nižším). Norma tak zavádí do praxe pravidla pro energetický management. Je založena na přístupu k neustálému zlepšování Plánuj – Dělej – Kontroluj – Jednej (PDCA z anglických názvů Plan – Do – Check – Act), provádění nápravných opatření.

(zveřejněno: 19-11-2015; aktualizováno: 03-12-2015)

VykresEA
 

V poslední době čím dál častěji odpovídáme na dotazy, zda a pro koho je Energetický audit povinný, či nikoli. Připravili jsme proto pro Vás pomůcku, prostřednictvím které snadno zjistíte zda ANO či NE. Stačí kliknout na obrázek a pochopíte...

Od 1.7.2015 se energetický audit zpracovává pro:

>>> energetické hospodářství se spotřebou větší než 35.000 GJ za rok (fyzické a právnické osoby),
>>> energetické hospodářství se spotřebou větší než 1.500 GJ za rok (orgány veřejné moci),
>>> podnikatele, který není malým nebo středním (podmínky viz schéma),
>>> větší změnu dokončené budovy. 

(zveřejněno: 05-11-2015)

nova zelena usporam

Nová zelená úsporám: Startuje kontinuální výzva, poběží do roku 2021. Domácnosti si sáhnou až na 27 miliard korun.
Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR zveřejnili podmínky další výzvy v programu Nová zelená úsporám určenou pro rodinné domy. Jde o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021. Příjem žádostí startuje už 22.10.2015. K dispozici je pro letošní rok 520 milionů korun, v příštím roce bude k dispozici očekáváných dalších 2,85 miliardy korun. Zásadní novinkou programu Nová zelená úsporám je dlouhodobá kontinuální forma výzvy. Ta se od běžné výzvy liší tím, že není omezena na několik měsíců, ale potrvá až do konce programu, tedy do konce roku 2021.

Podrobnosti o nové kontinuální výzvě naleznete na stránkách programu Nová zelená úsporám (NZÚ).

(zveřejněno: 22-10-2015)

managment 2Management nám pokryl personální rozvrstvení firmy a nastavení procesů mezi jednotlivými úrovněmi managementu. V dnešní době samozřejmě vše nezbytně koordinované software - celkovým informačním systémem – od docházky, přes personální, účetní, ekonomické, komunikační a správní agendy až po agendy výrobní, údržbové, plánovací, řídící a další specifické danému předmětu podnikání.

(zveřejněno: 02-04-2015)

managmentStále častěji se v přívalu cizích slov a slovních spojení objevují vazby na energetiku a řízení. Jedním z těchto sousloví je „energetický management“.
Dnes již většina lidí tuší, co se skrývá pod pojmem „management“. Setkáváme se s různými výklady, častokráte ve spojení s konkrétními osobami a jejich nadprůměrným platovým výměrem, ne příliš lichotivými až závistnými – ale v základu jde o souhrn všech činností, které je třeba udělat, aby byla zabezpečena provozuschopnost organizace.

(zveřejněno: 01-04-2015)

GrexPartneři

aea es 2018Asociace energetických specialistůENIQARONenectivaEFA Social media handles Twitter header image 1500e500
logo

Copyright © 2019 GrexEnergia s.r.o. Lidická 700/19
602 00 Brno – Veveří, IČ 03702464