Koncepce systému managementu hospodaření s energií energetická náročnost na nákladově optimální úrovni domecek

(zveřejněno: 05-11-2015)

V poslední době čím dál častěji odpovídáme na dotazy, zda a pro koho je Energetický audit povinný, či nikoli.

Připravili jsme proto pro Vás pomůcku, prostřednictvím které snadno zjistíte zda ANO či NE.

 

Od 1.7.2015 se energetický audit zpracovává pro:

         >>> energetické hospodářství se spotřebou větší než 35.000 GJ za rok (fyzické a právnické osoby),

         >>> energetické hospodářství se spotřebou větší než 1.500 GJ za rok (orgány veřejné moci),

         >>> podnikatele, který není malým nebo středním (podmínky viz schéma),

         >>> větší změnu dokončené budovy.

 

VykresEA

Tento postup slouží k základní orientaci v povinnostech fyzických a právnických osob.

Existuje však několik vyjímek, které najdete v zákoně č.406/2000 Sb. v platném znění a vyhlášce č.480/2012 Sb. "O energetickém auditu a energetickém posudku" (kterou - pravděpodobně v prosinci 2015 - nahradí vyhláška nová).

Jak se svépomocí dopočítat ke spotřebě energetického hospodářství? S tím Vám může pomoci například tento návod.

 

 
GrexEnergia  může být vhodnou volbou pro zpracování energetického auditu Vaší společnosti.

 

GrexPartneři

aea es 2018Asociace energetických specialistůENIQARON
logo

Copyright © 2018 GrexEnergia s.r.o. Lidická 700/19
602 00 Brno – Veveří, IČ 03702464