Koncepce systému managementu hospodaření s energií energetická náročnost na nákladově optimální úrovni domecek

(zveřejněno: 01-09-2018; aktualizováno: 20-09-2018) 


Další kolo "kotlíkového" dotačního programu v Královéhradeckém kraji  

18OPK01 "Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji

- Kotlíkové dotace II"

proběhlo ve středu 19.září 2018 od 10:00:00 SELČ do 10:00:20 SELČ.

!!! V této výzvě bylo přijato 950 úspěšných žadatelů!!!


 

6696820 sNová legislativa ČR a EU vyžaduje vyřadit z provozu staré domácí nevyhovující kotle, které nesplňují nároky na emise (viz tabulka určující zařazení kotlů do emisních tříd).

 

Kotel

emisní

třídy

Zákaz

prodeje

od roku

Zákaz

provozu

od roku

1.

2014

2022

2.

2014

2022

3.

2018

4.

2020

5.

 

Postupně je u těchto kotlů zakazován prodej a v pozdějším období bude i jejich provoz postupně zakázán. Od září 2022 tak budou kotle 1. a 2. emisní třídy zakázány k provozu pod hrozbou pokuty až 50.000,- Kč.

S každou vyšší emisní třídou stoupá i cena kotle. Tato výměna může být pro domácnosti poměrně velkým zásahem do rozpočtu. Aby stát (prostřednictvím evropských fondů) pomohl těmto domácnostem, poskytuje dotaci na pořízení nového zdroje tepla. Do roku 2022 by mělo být k dispozici v tomto dotačním titulu kolem 9.000.000.000,- Kč. Kdo chce o takovouto dotaci zažádat, musí splnit požadavky, které jsou pro tuto dotaci nastaveny.

 

Hlavní změny podmínek nového dotačního programu podzim 18OPK01 (shodné s 17OPK02):5871491 s


>>> již není třeba disponovat PENB, případně provádět tzv. energetická mikroopatření;

>>> pokud je realizován současně projekt z Nové zelené úsporám, je možnost získat od Státního fondu životního prostředí bonus 20 - 40 tisíc Kč;

>>> podpora se již nadále neposkytuje na výměny stávajících kotlů za kotle spalující výhradně uhlí;

>>> podpora se již nadále neposkytuje na výměny stávajících kotlů za kotle kombinované s ručním přikládáním (pouze automatická přikládka paliva);

>>> podpora se již nadále neposkytuje na výměnu stávajících kotlů 3. a vyšší emisní třídy (pouze 1. a 2. třída, nebo pokud emisní třída nebyla stanovena); 

>>> podpora se již nadále neposkytuje na instalace solárně – termických soustav ani v kombinaci s výměnou zdroje tepla.

   

Čím lze starý kotel nahradit? Kotlik

Nové kotle na tuhá paliva musí splňovat tzv. Směrnici o ekodesignu, která určuje velice přísné požadavky na kvalitu a účinnost kotlů. Jedná se o kotle 4. emisní třídy, resp. nejvyšší 5. emisní třídy. Pokud jde o typ kotle lze starý kotel nahradit:

>>> kotlem kombinovaným na uhlí/biomasa s automatickým podáváním paliva,

>>> kotlem automatickým výhradně na biomasu,

>>> kotlem na biomasu s ručním přikládáním paliva za podmínky současného užití akumulační nádrže (minimálně 55 litrů/kW instalovaného výkonu),

>>> plynovým kondenzačním kotlem,

>>> tepelným čerpadlem.


Výčet zařízení, která tyto požadavky splňují je uveden v Seznamu registrovaných výrobků na webu: https://svt.sfzp.cz/. Zde hledejte v části určené pro 2.kolo (67.výzvu OPŽP od 2017).

 

Mohu starý kotel věnovat rodičům, nebo si ho dát na chalupu (vždyť je ještě jako nový)?

Bohužel nemůžete, starý kotel musí být prokazatelně zlikvidován organizací, která má licenci na likvidaci odpadu. Je nutné přiložit fotodokumentaci o starém kotli a jeho původní instalaci. Nově také formulář s prohlášením, že kotel náleží do 1. nebo 2. emisní třídy.

 

V jaké výši mohu očekávat dotaci, pokud splním vše výše vedené, resp. jaké jsou maximální způsobilé výdaje?


 Maximální způsobilé výdaje pro výpočet dotace v závislosti na typu nově instalovaného zdroje vytápění:


>>> 100.000,- Kč v případě instalace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa)vtip 9

>>> 126.666,- Kč v případě instalace plynového kondenzačního kotle

>>> 125.000,- Kč v případě instalace kotle na biomasu s ručním přikládáním

>>> 150.000,- Kč v případě pořízení tepelného čerpadla či kotle na biomasu s automatickým přikládáním


>>> ... a k tomu ještě bonus 7.500,- Kč navíc získají příjemci, jejichž rodinný dům se nachází ve správním území obce, která se nachází v tzv. prioritním území z hlediska ochrany ovzduší.

Výše samotné podpory je potom závislá na tom, zda je výměna prováděna v kombinaci s NZÚ ("Nová zelená úsporám") nebo bez NZÚ. Pohybuje se v rozmezí 75 - 80 % dle typu kotle.
 
Bonus za kombinaci Kotlíkových dotací s programem Nová zelená úsporám vyplácí Státní fond životního prostředí ve výši 20.000 – 40.000,- Kč.

Bližší informace (včetně seznamu "prioritních území" a podrobností k výši dotace samotné) lze nalézt přímo na webu Královehradeckého kraje -

>>> Metodická příručka 18OPK01 <<< .

Tam se mj. dozvíte i podrobné informace o podmínkách a postupu získání dotace z 18OPK01 v Královéhradeckém kraji.

Aktuální informace zveřejňují přímo webové stránky Královéhradeckého kraje.

 

...poslední otázka v tomto článku je bez odpovědi (odpověď je na Vás): Půjdete do toho? 

 


 
GrexPytel 1Výzva 16OPK02 v Královéhradeckém kraji proběhla v pondělí 12.září 2016 od 8 hodin do 20 hodin SELČ.
Ve výsledku rozdělila mezi 1.500 žadatelů celkem částku 94.000.000,- Kč !!!

 


 
GrexPytel 1Výzva 17OPK01 v Královéhradeckém kraji proběhla v úterý 2.května 2017 od 8:00:00.000 hodin do 8:00:12.323 hodin SELČ.
Registrovalo se 681 žadatelů, z toho 431 žadatelů zcela zbytečně. Ve výsledku rozdělila mezi 250 žadatelů celkem částku 20.000.000,- Kč !!!

 


  

GrexPytel 1Výzva 17OPK02 v Královéhradeckém kraji proběhla v pondělí 30.října 2017 od 8:00:00 hodin do 8:00:45 hodin SEČ.
Ve výsledku rozdělila mezi 1.050 žadatelů celkem částku 100.000.000,- Kč !!!

 


   

GrexPytel 1Výzva 18OPK01 v Královéhradeckém kraji proběhla ve středu 19.září 2018 od 10:00:00 hodin do 10:00:20 hodin SELČ.
Ve výsledku rozdělí mezi 950 žadatelů celkem částku cca 90.000.000,- Kč !!!

 


  

GrexEnergia  Vás informuje o kotlíkových dotacích!

 

 
  • Sečtu-li množství tepla v GJ potřebné na pokrytí požadovaného množství elektrické energie v MWh a množství tepla v GJ na pokrytí tepelné energie v GJ (tj. samostatně v oddělených výrobách – elektrárně a výtopně).

GrexPartneři

aea es 2018Asociace energetických specialistůENIQARONenectivaEFA Social media handles Twitter header image 1500e500
logo

Copyright © 2019 GrexEnergia s.r.o. Lidická 700/19
602 00 Brno – Veveří, IČ 03702464