Koncepce systému managementu hospodaření s energií energetická náročnost na nákladově optimální úrovni domecek
orel SIK modra prava
 
 
Systémové nástroje
 

 

Pro úspěšné dosažení vašich cílů GrexEnergia zajistí prověřené systémové nástroje: 

 

 

Docházkový systém

Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy. Používáním docházkového systému dosáhnete omezení chybovosti při zpracování dat o docházce, zvýšení pracovní morálky a vyloučení neoprávněných přesčasových hodin.

 

SW nástroje pro zpracování Personalistiky

Systém PERSONALISTIKA slouží k evidenci personálních dat zaměstnanců a uchazečů. Můžete plánovat potřebný počet zaměstnanců v určitém čase a jejich nábor, navrhovat školení a vzdělávání, jednoduše sestavovat organizační strukturu firmy, Lze i evidovat požadavky na jednotlivá pracovní místa včetně řízeného karierního postupu jednotlivých zaměstnanců.
 

SW nástroje pro zpracování Mezd

GrexPytel 6
 
Systém pro zpracování MEZD je komplexní software pro zpracování mzdové agendy, vytvořený pro výpočet všech typů mezd. Tento SW nástroj je vhodný pro společnosti všech oborů.
 

SW nástroje pro efektivní řízení zakázek

Zakázkový systém slouží k evidenci výrobních zakázek, sběru dat z výroby a evidenci pracovních výkonů. Ve spolupráci s fakturačním a skladovým systémem dává přehled o plnění jednotlivých objednávek a evidenci skladu materiálů. Po ukončení naskladnění hotových výrobků je možná fakturace a expedice.
 

Portál umožňující efektivní Motivaci a Odměňování

Moderní prostředí internetového prohlížeče - PORTÁL zjednodušuje práci uživatelů zapojených v personálním systému. V jednom prostředí může uživatel pracovat s jednotlivými agendami – docházkou, personalistikou, mzdovým systémem. Na jednom místě je možné žádat o dovolenou, plánovat směny, pracovat s docházkou, zapisovat služební cesty. Vzhled portálu je měnitelný a může odpovídat vašim firemním zvyklostem.
 

GrexEnergia zajistí tyto SW nástroje včetně systémové integrace, zpracování metodik a zaškolení zaměstnanců.

Spolupracujeme s erudovanými dodavateli, jejichž SW nástroje jsou dlouhodobě ověřeny praxí. 

Při nasazení více systémů koordinujeme jejich vzájemnou provázanost a součinnost - od nastavení procesů až po implementaci.

 

GrexPartneři

aea es 2018Asociace energetických specialistůENIQARONenectivaEFA Social media handles Twitter header image 1500e500
logo

Copyright © 2019 GrexEnergia s.r.o. Lidická 700/19
602 00 Brno – Veveří, IČ 03702464