Koncepce systému managementu hospodaření s energií energetická náročnost na nákladově optimální úrovni domecek

vlajkaEUDotace proudící z Evropské unie mají obecně za cíl srovnávat kvalitu života v členských státech EU a v podnikatelské sféře firmám umožnit do určité míry zvýšení konkurenceschopnosti pro účast na mezinárodních trzích. Jde v zásadě o podporu pouze smysluplných projektů, které výše uvedenému napomohou. Dotace jsou rozdělovány v cyklech, kterým se říká programová období. Tomu odpovídá finanční objem, který je do ČR z Bruselu přidělen. Tato částka je pak dále rozdělena do tzv. operačních programů, které spravují jednotlivá ministerstva. Operační program se pak dělí na programy podpor, které jsou více specificky zaměřené. Každý program je cíleně zaměřen a má svůj rozpočet, který je mezi projekty následně rozdělen. Žádosti o dotaci na projekt je možné podávat po tzv. vyhlášení výzvy. V jednotlivých výzvách jsou pak stanoveny pravidla, za jakých podmínek a na jaký projekt je možno o dotaci požádat a kolik peněz může získat.

(zveřejněno: 15-03-2017)

Fotovoltaika 1Elektřina vyrobená ze Slunce je již nyní v některých částech světa levnější než elektřina vyrobená spalováním uhlí. V dohledné době se pravděpodobně stane nejlevnější možností výroby elektřiny. Od roku 2009 ceny solární elektřiny klesly o více než 60 procent a výrobní náklady se snížily v každé části dodavatelského řetězce. Rostoucí množství elektřiny vyrobené ze slunce tak nadále snižuje i její cenu. Neustále se zlepšující technologie výroby a výrobní zkušenosti ve svém důsledku znamenají také zvýšení účinnosti výroby elektřiny. Tento článek je pohledem na konkrétní možnosti realizace projektů s využitím fotovoltaiky. 

(zveřejněno: 11-02-2017; aktualizováno: 25-03-2017)

Senat

Ani rok 2017 není výjimkou a v energetice probíhá řada legislativních změn. Navazují plynule na závěry legislativního procesu z let 2015 a 2016, kdy vyšly novely dvou základních norem, které od počátku 21.století s řadou legislativních změn definují pravidla pro oblast energetického hospodaření. Novela zákona č.406/2000 Sb. „O hospodaření energií" a novela zákona č.458/2000 Sb., který je znám jako „Energetický zákon". Obě novely významným způsobem ovlivnily oblast energetiky od 2.pololetí 2015, respektive od počátku roku 2016 (v případě Energetického zákona). V průběhu roku 2016 jsou doplněny některé vyhlášky, které z těchto novel vycházejí, v článku je nastíněn jejich přehled.

(zveřejněno: 21-05-2015; aktualizováno: 09-01-2017)

GrexPartneři

aea es 2017Asociace energetických specialistůENIQARON
logo

Copyright © 2018 GrexEnergia s.r.o. Lidická 700/19
602 00 Brno – Veveří, IČ 03702464