Zavádění a udržení Energetického managementu certifikovaného dle ČSN EN ISO 50001:2019 domecek

(zveřejněno: 20-06-2022; zpracoval Tomáš)

Energii využíváme v celé řadě našich každodenních činností, například ve stavebnictví. Zmiňme třeba nemocnice, školy i jinou infrastrukturu. Stroje nám pomáhají s velkou prací a k jejich provozu potřebujeme samozřejmě energii.

V posledních desítkách let je jako energetický zdroj rozšířeno spalování fosilních paliv. Ale právě tato paliva zhoršují ovzduší. Jejich spalováním se uvolňují skleníkové plyny, a to má vliv na projevy počasí u nás v ČR i ve světě. Nejčastějšími projevy jsou například záplavy a rychlé změny teplot a charakteru počasí. Co je ale nejpodstatnější? Škodí to našemu zdraví. Jak se ovzduší bude měnit nám ukáže až čas. Ale už nyní se můžeme rozhodnout, zda-li chceme něco změnit!

 

Zateplení budov a využití tepla ze slunečních paprsků

Fotovoltaická elektrárnaJednou z možností je dostatečné zateplení budov i výměna oken, abychom předešli tepelným únikům a ztrátám energií. A třeba pomůže i to, že si na střechu nainstalujeme solární panely. Firma Ičidžo Company v Japonsku postavila 9 957 rodinných domů za 1 kalendářní rok právě s těmito panely.

Co se týká rozmístění solárních elektráren ve světě, první příčka patří Číně. Podle údajů světové organizace IEA (Agentura pro energii) vyrobila tato země 45 TWh elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách s instalovanou kapacitou 43 200 MW.

 

Ptáte se, kde najdete nejvýkonnější solární elektrárnu?

Je to pro některé asi překvapivé, ale najdeme jí v Rádžastánu (to je největší stát v Indii). Jmenuje se Solární park Bhadla.Kapacitu na výrobu elektřiny má 2 245 MW a pokrývá plochu jako třeba San Marino. Je to kolem 57 km2. Není bez zajímavosti, že stavba probíhala od července 2015 do března 2020, kdy byla dokončena poslední část solárních panelů a celé elektrárny.

 

Využití v dopravě

Rychlovlak ShinkansenJedna z variant jak pomoci životnímu prostředí v rámci měst a velkých aglomerací, je mít dopravní prostředek (automobil) na elektrický pohon. Je mnoho výrobců automobilů a modelů na elektřinu. Vše je teprve ve vývoji a pořízení elektromobilu a jeho provoz zatím není pro každého.

Důležitá je i nadále bezpečná přeprava osob. Na budoucnost v dopravě myslí i vyspělé evropské státy jako třeba Německo nebo Francie. Jedna z firem zabývající se železniční dopravou Alstom vyrobila první osobní vlak na vodíkové a palivové články. Je to vlak s nulovými emisemi. Přeměňuje vodík a kyslík na elektrickou energii. Pokud máte zájem si tento vlak vyzkoušet, je od září 2018 v provozu v severním Německu.

Výše jsem se zmínil o elektromobilech. Nejdelší vzdálenost, kterou ujel na jedno nabití elektromobil - bez použití solární energie byla 1608 km na jediné nabití. Rekord vznikl v USA na zkušební trati v Californii. Auto bylo vyrobeno z 90 procent z recyklovaného materiálu.

 


Začátek nové éry dopravy

Na začátku článku byla zmíněna doprava. Obnovitelné zdroje se můžou stát alternativou pro fosilní paliva. K tomu je potřeba vytvořit potřebnou infrastrukturu. To jsou například dobíjecí stanice pro auta i kamiony. Samozřejmě, že už Evropa přechází na již výše popsané zdroje, ale musíme si položit otázku. Jak na tom budou na jiných světadílech nebo v chudších zemích?

Různí výzkumní pracovníci v celé Evropě se zabývají možnostmi maximálního využití energie. Bude ale potřeba tento počáteční krok rozšířit mezi všechna odvětví v ekonomice a průmyslu.

 

Síla větru

Pole větrných elektrárenV Evropě se ale v posledních letech rozmohl trend výstavby turbín pro větrné elektrárny. Především se turbíny staví na loukách s nízkým počtem obydlí, ale není to pravidlem. Mezi velmoci tohoto typu energie můžeme zařadit USA i evropské státy. V České republice je v provozu kolem 200 větrných elektráren. Jsou umístěny ve výšce 60 – 110 metrů. Nevýhodou je obecně to, že vrtule narušují vzhled krajiny a při provozu je hluk. Pojďme se podívat na několik světových rekordů.

Ve Velké Británii byla dánskou společností Orsted postavena elektrárna u pobřeží Irského moře (nachází se mezi Spojeným královstvím a Irskem). Má dohromady 189 turbín, které jsou vysoké 190 metrů. Některé zdroje uvádějí menší počet turbín. Jmenuje se Walney Extension a provoz zahájila v září 2018. Rozloha zaujímá 145 km2 – to je podobné jako 20 000 fotbalových hřišť.

Celkový výkon je 659 MW a to zajistí elektřinu pro 590 000 domovů ve Velké Británii. Tato dánská firma má za sebou ještě jeden milník a to je největší větrná farma v moři propojená podmořským kabelem. Hornsea One stojí 120 km od pobřeží Yorkshiru. Jedna otáčka turbíny vystačí na provoz domu po vice než 24 hodin. Celkem je použito 174 věrných turbín. Dokončení tohoto velkolepého stavebního projektu bylo v lednu 2021.

Další rekord je z Jižní Ameriky. Jedná se o větrný generátor v nejvyšší nadmořské výšce. Víte, kde se nachází? Generátor je umístěn v Peru ve výšce 4877 m.n.m. a místní obyvatele ho používají v oblasti Catac u zmenšujícího se ledovce Pastoruri (Pastoruri Glacier).

 

Voda, základ života

Přehrada náčelníka JosefaPosledním druhem energie, který zde uvedu je vodní. Ve Spojených státech se nachází největší průtočná vodní elektrárna a je ve státě Washington. Přehrada se jmenuje Chief Joseph (přehrada náčelníka Josefa) a byla otevřena v roce 1979 na řece Columbia. Průtočné elektrárny nepotřebují žádnou (nebo omezenou) nádrž. Jsou totiž poháněny přírodním tokem řeky. Je to stavba z betonu a na výšku měří 71 metrů a její délka je 1800 metrů. Turbín je celkem 27 a mají celkový výkon 2,62 GW. Má dost velkou kapacitu na to, aby zabezpečilo energii město Seattle (stát Washington).

Největší vodní elektrárny se nacházejí v Číně, (Tři soutěsky - otevřena v roce 2012) Paraguay a Venezuele. Tři soutěsky mají turbíny o celkovém výkonnosti 22 500 MW. Pro srovnání uvedu, že by toto množství energie vystačilo na zásobování energií Belgie.

Na závěr upřesním, že se jedná o druhý nejvyužívanější zdroj energie hned po biomase. V minulosti se používala tento typ energie k pohonu například vodních mlýnů. V České republice máme velké a malé vodní elektrárny ale ty malé tvoří minimum. Nejznámější z nich je Vltavská kaskáda, která je sestavena z devíti vodních děl. Stavba přehrad probíhala mezi roky 1930 až 1992.

 

 

GrexPytel 5

Závěrečné hodnocení

Zde bylo uvedeno pár typů pro lepší budoucnost, které můžeme využít. Záleží na společnosti, jak se k tomu postaví. Jestli čelem nebo zády.

 

Zdroje

Kniha Guiness world record 2022, kapitola Obnovitelná energie, strana 24-25, nakladatelství Slovart

Kniha Guiness world record 2016, kapitola Stavby- Elektrárny, strana 132 – 133, nakladatelství Slovart

Kniha Guiness world record 2020, kapitola Udržitelnost, strana 142, nakladatelství Slovart

Webový odkaz

www.eea.europa.eu/budocnostenergie

www.cs.wikipedia.org – Přehrada náčelníka Josefa, Walney Extension, Hornsea One

 

GrexEnergia podporuje zavádění Energetického managementu dle ČSN EN ISO 50001:2019

 

GrexPartneři

aea es 2020Asociace energetických specialistůENIQARONenectivaEFA Social media handles Twitter header image 1500e500EG ConsultELMAT
logo

Copyright © 2024 GrexEnergia s.r.o. Lidická 700/19
602 00 Brno – Veveří, IČ 03702464