Zavádění a udržení Energetického managementu certifikovaného dle ČSN EN ISO 50001:2019 domecek

EA vs. EnMSŘada firem přehlíží svoji povinnost zpracovat Energetický audit (EA) dle zákona č.406/2000 Sb. Naposledy byla povinnost změněna a nově definována k 25.1.2020, kdy nabyla účinnost novela zákona č.406/2000 Sb.

Od 1.4.2021 je účinná vyhláška č.140/2021 Sb. "Vyhláška o energetickém auditu", která nově stanovuje obsah písemné zprávy k provedenému energetickému auditu (EA) a způsob zpracování EA.

Pokud firma nebo orgán veřejné moci spadá do podmínek uvedených v článku, má za povinnost zpracovat Energetický audit (EA) dle zákona č.406/2000 Sb. nebo zavést Energetický management dle ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS) v rozsahu Energetického auditu dle zákona č.406/2000 Sb.

(zveřejněno: 05-01-2021; aktualizováno 01-07-2023)

FVE1Energii využíváme v celé řadě našich každodenních činností, například ve stavebnictví. Zmiňme třeba nemocnice, školy i jinou infrastrukturu. Stroje nám pomáhají s velkou prací a k jejich provozu potřebujeme samozřejmě energii.

V posledních desítkách let je jako energetický zdroj rozšířeno spalování fosilních paliv. Ale právě tato paliva zhoršují ovzduší. Jejich spalováním se uvolňují skleníkové plyny, a to má vliv na projevy počasí u nás v ČR i ve světě. Nejčastějšími projevy jsou například záplavy a rychlé změny teplot a charakteru počasí. Co je ale nejpodstatnější? Škodí to našemu zdraví. Jak se ovzduší bude měnit nám ukáže až čas. Ale už nyní se můžeme rozhodnout, zda-li chceme něco změnit!

(zveřejněno: 20-06-2022; zpracoval Tomáš)

22645882 mEnergetická náročnost výroby je v ČR dlouhodobě podceňovaná a oproti vyspělejší západní Evropě je také vyšší. Ceny energií se již několik let významně promítají do ceny výroby a následně i cen výrobku, což má mimo jiné také vliv na jejich konkurenceschopnost. Cílem každé společnosti by měla být snaha o maximální snížení energetické náročnosti výroby a úspory energií vůbec. Je to dlouhodobý a finančně náročný proces, který je však nezbytný a dnes dostal i v průmyslové a podnikatelské sféře také legislativní rámec v podobě energetického auditu dle zákona 406/2000 Sb., nebo podobně také ČSN ISO EN 50001. Ve veřejném sektoru jsou již legislativní požadavky energetické náročnosti nastaveny a taxativně stanoveny.

(zveřejněno: 14-08-2018; aktualizováno 01-12-2020)

GrexPartneři

aea es 2020Asociace energetických specialistůENIQARONenectivaEFA Social media handles Twitter header image 1500e500EG ConsultELMAT
logo

Copyright © 2023 GrexEnergia s.r.o. Lidická 700/19
602 00 Brno – Veveří, IČ 03702464