Zavádění a udržení Energetického managementu certifikovaného dle ČSN EN ISO 50001:2019 domecek

jak pracujeme 2

     Moderní firma musí být integrovanou součástí současného společenského a ekonomického prostředí. Rozhodujícím faktorem je způsob, jakým má tato firma řešené mimo jiné i ekonomické a ekologické návyky - a s tím úzce souvisí firemní systém přístupu k energii a jejímu využití, tzv. energetický management.

     Za účelem zajištění výše uvedeného si firma pořizuje různá SW řešení, která se více či méně snaží o jednotnou formu řešení, více, či méně úspěšně. Čím lépe jsou ve firmě vzájemně integrovány systémy a správně fungují informační toky, tím lépe má firma nakročeno k optimálnímu hospodaření. Na počátku takto správně fungujícího podniku je nezbytné zajistit výběr vyhovujících systémů, což se neobejde bez analýzy procesů dané firmy a auditu ekonomického a energetického charakteru. Produktem takové analýzy je potom návrh řešení obsahující optimalizace procesů s podporou více čí méně blízkých systémů. Návrhy vzešlé z těchto analýz mohou vzhledem k tomu, že zasahují do různých oblastí hospodářství firmy působit na člověka, který je nucen daný výběr provést nesourodě a mohou tak ztížit, nebo chybně nasměrovat jeho rozhodování.

     Proto je vhodné, pokud má daný podnik při volbě informačních systémů a jejich spojování k ruce gestora se zkušenostmi v příslušných oblastech. Nezbytnou součástí nových řešení je i myslet na vzestupný trend globalizace, která v podniku diktuje některá pravidla, která je nutno respektovat. Systém musí být schopen zajistit tedy i glokalizaci takovýchto pravidel do fungování společnosti. Teprve až po zmapování všech těchto skutečností je vhodné v daném podniku přistoupit k realizaci zavedení správného informačního systému, případně kombinací více informačních systémů.

     Přechod k efektivnímu řízení společnosti může podniku přinést značné finanční úspory a mimo to ušetřit i pytel (latinsky "saccus") starostí.

 
GrexEnergia je vaší chytrou volbou jak tyto procesy přiblížit pracovníkům dané společnosti, podporovat efektivní řízení společnosti i zabezpečit komunikaci s okolním světem.

GrexEnergia je exkluzivní partnerem Asociace energetických specialistů (AES, z.s.).Asociace energetických specialistů

GrexEnergia je kolektivním členem Asociace energetických auditorů - energetických specialistů (AEA-ES, z.s.)Asociace energetických auditorů - energetických specialistů

 

GrexEnergia je firma zapsaná v Seznamu energetických specialistů MPO jako právnická osoba.

 

GrexEnergia disponuje energetickými auditory certifikovanými dle ČSN ISO 50003:2015.

 

 

Nenechte se přesvědčit, že se musíte přizpůsobit informačnímu systému!
 
OMYL!
 
Informační systém se musí přizpůsobit vám!!!
Jeho úkolem je zrychlit, zpřehlednit a zjednodušit práci vaši a vašich zaměstnanců.

 

>>> Produktový list.pdf <<< 

GrexPartneři

aea es 2020Asociace energetických specialistůENIQARONenectivaEFA Social media handles Twitter header image 1500e500EG ConsultELMAT
logo

Copyright © 2024 GrexEnergia s.r.o. Lidická 700/19
602 00 Brno – Veveří, IČ 03702464