Zavádění a udržení Energetického managementu certifikovaného dle ČSN EN ISO 50001:2019 domecek

managmentStále častěji se v přívalu cizích slov a slovních spojení objevují vazby na energetiku a řízení. Jedním z těchto sousloví je „energetický management“.
Dnes již většina lidí tuší, co se skrývá pod pojmem „management“. Setkáváme se s různými výklady, častokráte ve spojení s konkrétními osobami a jejich nadprůměrným platovým výměrem, ne příliš lichotivými až závistnými – ale v základu jde o souhrn všech činností, které je třeba udělat, aby byla zabezpečena provozuschopnost organizace.

(zveřejněno: 01-04-2015)

GrexPartneři

aea es 2020Asociace energetických specialistůENIQARONenectivaEFA Social media handles Twitter header image 1500e500EG ConsultELMAT
logo

Copyright © 2022 GrexEnergia s.r.o. Lidická 700/19
602 00 Brno – Veveří, IČ 03702464