Zavádění a udržení Energetického managementu certifikovaného dle ČSN EN ISO 50001:2019 domecek

 (zveřejněno: 01-07-2018)

ŘezačkaJeště donedávna bylo světové hospodářství, resp. naše domácnosti, poháněny především palivy fosilní povahy, jako je ropa, uhlí, zemní plyn a dále atomové palivo, které ze své podstaty využívá energii atomu. Veškeré výše uvedené fosilní paliva mají svůj původ v energii dopadající na naši planetu ze Slunce. Teprve v posledních několika letech získáváme stále větší část energie z tzv. Obnovitelných zdrojů energie (OZE), Na rozdíl od fosilních paliv, kdy se energie v nich obsažená ukládala po miliony let, u OZE dochází v podstatě k přímé přeměně energie slunečního záření v jiné druhy energií. Ale ať je energie získávána z fosilních paliv, atomových paliv nebo z OZE, vždy se jedná pouze o přeměnu jednoho druhu energie v jiných druh energie. Tento stav popisuje jeden z nejdůležitějších přírodních zákonů, a to Zákon zachování energie. Soudobá, mnohem obecnější a přesnější definice zákona zachování energie v teoretické fyzice se opírá o pojem symetrie vůči časovému posunutí. "Nechť je obecný systém symetrický vůči operaci časového posunutí. Pak se v tomto systému zachovává aditivní fyzikální veličina, která se nazývá energie."  Jak prosté, ale pro náš účel raději zůstaňme u zjednodušené teorie zákona o zachování energie. Tento zákon říká, že energii nelze vyrobit ani zničit, ale pouze přeměnit v jiný druh energie. Zjednodušeně řečeno: všechny známé děje jsou jen projevy neustálého koloběhu přeměny energie. Jako příklad můžeme uvést parní elektrárnu, kde se energie paliva mění v mechanickou energii páry, ta roztáčí kola turbíny a tam se mechanická energie mění v energii elektrickou. A ta se posléze zase mění v energii mechanickou, tepelnou, světelnou atd.

 

 
Jakou energii nejvíce využíváme?

11236571 sJak již bylo výše uvedeno, energie ve své podstatě pouze mění svou formu. Ale protože je člověk zvyklý všechno pojmenovat, zvážit a změřit, tak si energie po přeměnách pojmenoval. Takže můžeme říci, že nejvíce využíváme elektrickou energii a tepelnou energii. Z paliv je to pak uhlí, ropa, zemní plyn. Dále se z našeho pohledu jedná především o vodu a v průmyslu o stlačený vzduch. V domácnostech pak další paliva, jako dřevo, pelety z biomasy, popřípadě dřevní štěpka či některá další paliva. Všechny druhy energií, paliva a voda jsou v průmyslově rozvinutých zemích naprostou samozřejmostí a ještě donedávna se tak s nimi i zacházelo. Ještě před čtvrt stoletím se náklady na pořízení a spotřebu energií pohybovaly na tak nízké úrovni, že jen málokdo uvažoval nad úsporami. A pokud ano, tak to nebylo z důvodu její ceny, ale spíše jejího nedostatku. Dříve narození jistě pamatují doby energetických špiček, kdy docházelo i k vypínání a výlukám elektřiny v průmyslu, tvrdé dodržování začátku a konce topné sezóny nebo mezi dětmi oblíbené uhelné prázdniny a fronty u uhelných skladů z důvodu nedostatku uhlí. Toto všechno je v našich zeměpisných šířkách již minulostí. Energií a paliv je dostatek, ba až nadbytek. Ale za jakou cenu? To velmi záleží na úhlu pohledu. Výrobcům energií, dodavatelům paliv a obchodníkům s nimi se zdá prodejní cena komodity nízká, koncovým spotřebitelům naopak vysoká. Tak dochází k paradoxu, kdy spotřebitelé šetří energie a paliva aby ušetřili své finanční náklady a výrobci, ale hlavně obchodníci, naopak zdražují, aby si lidově řečeno „přišli na své“. Nějaké důvody se vždycky najdou. Výsledkem je, že přestože energie a paliv je nadbytek, tento fakt se na výši ceny pro spotřebitele projevuje pouze částečně. Snad nejmarkantnější je to u ceny vody, resp. vodného a stočného. To ale neznamená, že se nevyplácí šetřit.

   

Kde všude se dá šetřit?

Jednoduše řečeno, všude. Je ovšem rozdíl realizovat opatření v oblasti úspor energií a spotřeby paliv ve velké nebo střední firmě, popřípadě ve státní správě, a třeba v domácnosti. V prvním případě nám může velmi pomoci třeba zavedení tzv. energetického managementu, což je v podstatě efektivní řízení systému energetického hospodářství. V domácnostech, popřípadě u malých živnostníků se o energetickém managementu ve výše uvedeném slova smyslu dá těžko mluvit, ale efektivně hospodařit s elektřinou, teplem, vodou a palivem lze jistě i tam. A na tuto oblast se nyní podíváme podrobněji. 

 

Říká se, že v jednoduchosti je síla? 

Ano, to je velmi výstižné. V domácnostech lze opravdu velmi jednoduchými prostředky a zadarmo začít v podstatě hned. Takže, jestli to myslíte s úsporami energií a paliv opravdu vážně, začněte sledovat, zapisovat a vyhodnocovat jejich spotřeby. Kromě toho, že si zmapujete jak s energiemi hospodaříte, budete po nějaké době schopní na základě případných odchylek spotřeby rozpoznat, že něco není v pořádku a zjistit tak zavčas důvod. A abyste získali co nejdříve přehled o jejich průběhu, je dobré alespoň zpočátku odečítat spotřeby denně. Ostatně v oblasti vytápění se denní odečty, pokud to jde, vyplatí provádět celou topnou sezónu. Jak jednoduché a účinné je to v případě, že topíte např. plynem, si ukážeme v následujícím příběhu:

dum

===   Starší rodinný dům, sice po výměně oken ale jinak nezateplený, se spotřebou plynu kolem 3000 m3 ročně. Hlava rodiny se rozhodne začít sledovat a vyhodnocovat spotřebu plynu. V obytných místnostech se stabilně udržuje takřka „ trenýrková teplota“, cca 24°C. Je začátek topně sezóny, denní spotřeba plynu cca 5 m3.Tatínek občas informuje o průběhu spotřeby, ovšem sděluje to v technických jednotkách. Jednou je to 5, jindy 8, popřípadě 10 m3. Manželce to ale nic neříká. Na vánoční svátky se ochladí, průměrná denní teplota klesne pod - 7°C. V pokoji jak lázních, ale plynoměr se točí o 106. Tatínek se zděšením sleduje, jak denní spotřeba překračuje 20 m3 plynu. V tom ho něco napadne a jde za manželkou: „Tak jsme dneska maminko protopili přes 200 Kč. Když to tak půjde dál, tento měsíc propálíme přes 6 000 Kč“. Na maminku jdou mrákoty, ale konečně chápe o čem je řeč. Jako mávnutím kouzelného proutku mají všichni dlouhý rukáv a kalhoty. Termostat jde na 22°C a začíná se šetřit.   ===

Tak takhle nějak může začít šetření energií v domácnosti. Dnes v době počítačů není nic snazšího, než udělat si jednoduchou tabulku v MS Excel. Pro zájemce uvádíme příklad možného evidování dle vzoru v příloze – Evidence spotřeb energie. Jde o jednoduchou evidenci v MS Excel pro možnost evidence spotřeb základních energetických vstupů a vody. Dle potřeby a nabytých zkušeností lze interval opisů samozřejmě měnit. Je ale dosti důležité provádět opisy v případě denních odečtů ve stejnou hodinu. Také není od věci zapisovat si průměrnou denní venkovní teplotu. Velmi rychle zjistíte, jak velká je závislost spotřeby tepla na venkovní teplotě.

 

Za co tedy zaplatíme v domácnosti nejvíce?

KrbovkyNic není tak jednoznačné, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jako první se nabízí teplo a náklady na vytápění. To se ale velmi liší podle druhu bydlení. V moderním zatepleném činžovním domě při rozumném udržování vnitřní teploty nebudou náklady na vytápění nijak závratné. Náklady na elektřinu a zejména na vodu budou pravděpodobně vyšší. Dnes se trochu zapomíná na skutečnost, že při současných cenách vody (vodné + stočné) jsou v průměrné domácnosti roční náklady za vodu a elektřinu v podstatě totožné. Jen pro zajímavost, při roční spotřebě elektřiny cca 2 MWh zaplatíte kolem 11 000 Kč. To zhruba odpovídá roční spotřebě vody 130 – 140 m3... Víte kolik spotřebujete vody vy? A pokud je domácnost vybavena úspornými spotřebiči a osvětlením, tak jsou náklady na vodu již téměř jistě vyšší. Ale vraťme se ještě k vytápění. Pokud bydlíte v rodinném domě bez zateplení, může se spotřeba plynu na otop vyšplhat až přes 3000 m3 . Vyjádřeno v penězích, přes 30 000 Kč, a to je jistě největší položka. Samozřejmě, v úsporném a zatepleném rodinném domě je spotřeba plynu podstatně nižší, ale přesto za otop zaplatíme asi nejvíc. Pokud topíme elektřinou nebo topnými oleji, tak budou náklady na vytápění ještě vyšší. Jinak tomu ale je u topení uhlím, resp. dřevem. Tam jsou náklady srovnatelné s vodou nebo elektřinou a sledováním spotřeby a udržováním rozumné teploty v místnostech lze tyto náklady ještě snížit. Existuje jednoduché pravidlo, pokud snížíme teplotu v místnostech o 1°C, uspoříme cca 5 – 6 % paliva.

 

Zachrání nám úspory rodinný rozpočet?

Rodinný rozpočet nám tyto úspory nezachrání, ale rozhodně ho můžou alespoň trochu vylepšit. Nebo minimálně budeme schopní eliminovat rostoucí ceny energií. Ve výše uvedeném příkladu jak začít šetřit plynem, můžeme sledováním spotřeby spolu se snížením teploty v místnosti ušetřit ročně i několik tisíc korun. A hlavně, je to bez jakýchkoliv vedlejších nákladů. Také sledování spotřeby elektřiny a vody vám může odhalit zbytečné plýtvání či nějakou technickou závadu. Co myslíte, nestojí za to začít s hledáním rezerv?

 

Co říci závěrem?

vtip11Dnes existuje bezpočet návrhů, doporučení a zaručených receptů na úspory energií a paliv. Investice do zateplení domu, výměny oken a nákupu úsporných spotřebičů nám uspoří další náklady na energie, ale zejména stavební úpravy jsou finančně tak náročné, že doby návratnosti investice se počítají v desítkách let. Je třeba postupovat uvážlivě a při stavebních úpravách a rekonstrukcích je dobré předem konzultovat s nějakým odborníkem rozsah úprav a předpokládané přínosy. Také není od věci si stavbu nechat před rekonstrukcí prověřit např. termovizí, nebo si nechat vypracovat energetický posudek. Rozhodně to vyjde levněji, než investovat statisíce a posléze zjistit, že “není všechno zlato, co se třpytí“. Přejeme hodně úspěchů v oblasti úspor.     

 

 GrexEnergia Vám nabízí zpracování energetických posudků a diagnostiku pomocí termovize!

 

 

 

GrexPartneři

aea es 2020Asociace energetických specialistůENIQARONenectivaEFA Social media handles Twitter header image 1500e500EG ConsultELMAT
logo

Copyright © 2024 GrexEnergia s.r.o. Lidická 700/19
602 00 Brno – Veveří, IČ 03702464